Möller’s / Kontakt

Kontakt

Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami!    Masz jakieś pytanie? Skontaktuj się z nami!

    Contact Form
    Contact Form
    facebook
    instagram
    YouTube

    Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

    Jak pozyskiwany jest tran Möller’s?

    Tran Norweski Möller’s pochodzi z wątroby dzikiego dorsza norweskiego Skrei. Jest on łowiony w Lofotach i Vesterålen – to jedne z najczystszych wód na świecie, w których poziom toksyn i innych zanieczyszczeń jest minimalny. Tarło dorsza arktycznego ma miejsce między lutym a kwietniem. Wędruje on wtedy z Morza Barentsa do Lofotów i Vesteralen, gdzie lokalni rybacy dokonują połowu. Wszystko przebiega według warunków określonych przez Norwesko-Rosyjską Komisję ds. Połowu, bez szkód i zagrożenia dla gatunku. Nie jest to dorsz hodowlany.

    Czy trany Möller’s są przebadane pod kątem zawartości PCB, dioksyn i metali ciężkich?

    Trany Möller’s badane są pod kątem zanieczyszczenia metalami ciężkimi, PCB i dioksynami. Dostępne dane wskazują na poziom tych zanieczyszczeń znacznie poniżej limitów określonych w przepisach wspólnotowych ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, co uzyskuje się dzięki skutecznemu procesowi rafinacji tranów.

    Jak przyjmować tran, czy na czczo przed śniadaniem, czy między posiłkami?

    Tutaj jest pełną dowolność – tran to żywność, ale rekomendujemy z posiłkami lub po posiłkach.